https://www.independer.nl/ziekenhuis/regio/brabant-zuidoost/veldhoven/behandel-centrum-neurologie.aspxhttps://www.independer.nl/ziekenhuis/regio/brabant-zuidoost/veldhoven/behandel-centrum-neurologie.aspx
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/overige-kliniek-behandel-centrum-neurologie-veldhoven-3033956https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/overige-kliniek-behandel-centrum-neurologie-veldhoven-3033956

Beoordeel ons op:

 

Meer over Rugpoli & HNP (‘hernia’)


Wat is een 'hernia' (HNP)?

Slijtage (of degeneratie) van een tussenwervelschijf is een proces dat tijdens het leven bij ieder mens in meerdere of mindere mate plaatsvindt. Dat kan aanleiding geven tot rugklachten, hoewel dat lang niet altijd gebeurt. Vaak komen rugklachten of hernia's in bepaalde families wat meer voor. Hernia's komen even vaak voor bij mensen die licht werk doen als bij mensen die zwaar werk doen.Indien er degeneratie van de tussenwervelschijf optreedt kan deze gaan puilen. Soms treedt er zelfs een scheur in de vezelring van de schijf op, waardoorheen dan stukken van de weke kern naar buiten kunnen worden geperst in de richting van het wervelkanaal. Meestal scheurt de ring op de zwakste plek, en dat is precies op de plaats waar de zenuwwortel het wervelkanaal verlaat. Dit zal dan meestal leiden tot beknelling van een zenuwwortel en tot pijnuitstraling in het been en eventueel ook tot uitvalsverschijnselen (verlamming en een slapend gevoel). Omdat bij hoesten, niezen en persen de druk in het wervelkanaal wordt verhoogd, dus ook de druk op de zenuwwortel, kan hierbij de pijnuitstraling toenemen. Naast directe druk op een zenuw spelen bij het ontstaan van de pijn nog andere factoren een rol. Allerlei chemische stoffen die bij een gescheurde tussenwervelschijf vrijkomen kunnen irritatie of een soort "ontsteking" van de zenuw veroorzaken. Dat is de reden dat na ontlasten van de hernia de pijn soms nog niet helemaal weg is of dat omgekeerd de pijn weg kan zijn terwijl de hernia er nog zit.


Wanneer is een MRI van de lage rug nodig voor de diagnose HNP of 'hernia'?

Vaak is het zo dat het klachtenbeloop, de aard van de klachten en de bevindingen bij neurologisch onderzoek zo karakteristiek zijn dat er niet direct een MRI noodzakelijk is. De neuroloog kan door goed te luisteren naar de plaats waar de pijn gevoeld wordt en de omstandigheden waardoor de pijn verergert in combinatie met de neurologische bevindingen bepalen dat er sprake moet zijn van een 'hernia'.  Vaak is het hierbij tevens mogelijk te bepalen waar de 'hernia' gelokaliseerd is. De bevindingen op de MRI hebben dan ook geen consequenties voor de behandeling. Deze richt zich immers op pijnstilling en bewegingsadviezen in afwachting van een goedaardig spontaan beloop waarbij de pijn spontaan weer zal verdwijnen. Er bestaan twee belangrijke medische redenen om toch een MRI te laten maken. De eerste is dat het verhaal dat u vertelt niet goed past bij een 'hernia'. Indien de neuroloog twijfelt over de diagnose 'hernia' zal hij een MRI laten maken. De tweede belangrijke reden is dat u samen met de neuroloog tot de conclusie bent gekomen dat er niet aan een 'hernia'-operatie te ontkomen valt. Dit is dan ook het beste moment om de MRI te laten maken, omdat deze het meest recente beeld geeft voor de chirurg die de operatie zal uitvoeren.  Het Behandel Centrum Neurologie heeft goede afspraken kunnen maken met twee MRI-centra in de regio, te weten het MRI-centrum van het Anna ziekenhuis, locatie bij zwembad de Tongelreep te Eindhoven en het MRI-centrum van het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven en Eindhoven. De wachttijd bedraagt hier slechts enkele dagen tot maximaal twee weken, maar in spoedgevallen kan dit worden versneld. Bij het MRI-centrum van de DC-groep in Amsterdam of Rotterdam is zelfs een MRI op dezelfde dag mogelijk. De wachttijd is dus geen argument om maar 'vast' een MRI te laten maken. Het spontane beloop van de pijn bij een hernia is zodanig dat bij een afwachtend beleid met goede pijnstilling en houdingsadviezen de pijn uiteindelijk vanzelf overgaat. Hoe langer men wacht, hoe meer kans er is dat de pijn verdwenen is. De kans op het spontaan verdwijnen van de pijn is na 6 weken ongeveer 50%, na 3 maanden 70%, na 6 maanden 80% en na een jaar 95%. Dit betekent dat een operatie zelden nodig is indien men een goed pijnstilling kan verkrijgen zonder operatie. Gezien de negatieve effecten van een operatie op de anatomie van de rug en de hogere kans op lage rugklachten na een operatie is het dan ook beter een operatie te vermijden.  Ook na een hernia-operatie ie er kans dat pijn door een hernia terugkeert (3-6%).


Behandeladviezen bij een HNP

Bewegingsadviezen:

• Veel onbelast bewegen.

• Houding frequent afwisselen (zitten, liggen, staan, lopen).

• Minimaal driemaal per dag wandelen indien de pijn dit toelaat.

• Mensendieck of Cesar therapie.

• Dagelijks enkele malen oefeningen doen, mits de pijn hierdoor niet toeneemt.

• Zwemmen 3 maal per week.

• Geen lange autoritten. Alle bewegingen die pijn veroorzaken vermijden.

• Bij hevige pijn plat gaan liggen op de niet pijnlijke zijde en pijnlijke been buigen in heup en knie.


Pijnbestrijding met pijnmedicatie:

Omdat een zenuwpijn zeer intensief kan zijn is krachtige pijnstilling nodig. Gewone pijnstillers helpen vaak niet of onvoldoende. Het is belangrijk dat u de pijnstillers niet alleen inneemt als u pijn voelt maar op vaste tijden op de dag. Zo voorkomt u dat u (te hevige) pijn krijgt. Bovendien gaan de pijnstillers vaak pas na enkele uren werken. Ook geeft het onregelmatig innemen wisselingen in de bloedspiegels waardoor de bijwerkingen toenemen.


  1. Arthrotec 75 mg 2dd1: dit is een pijnstiller die werkt via een ontstekingsremmend effect op de geprikkelde zenuwwortel. Het

  pijnstillend effect zal na enkele dagen continu gebruik toenemen doordat de ontsteking van de geprikkelde zenuw    

  verminderd.

  1. Oxycontin 5 mg 3 dd 1, zo nodig op geleide van de pijn geleidelijk verhogen op geleide van de pijn naar 3 dd 2. Deze sterke

  pijnmedicatie behoort tot de opioïden en is vaak de enige pijnstilling die goed helpt bij pijn door zenuwprikkeling bij een HNP 

  (= 'hernia'). Het is een veilige manier van pijnstilling zonder kans op beschadiging van maag, nieren en lever. Deze medicatie

  nooit plotseling staken wegens de kans op ontwenningsverschijnselen, zoals transpireren, trillen, diarree, maar deze

  medicatie altijd geleidelijk afbouwen. Streef naar geleidelijke oplopende dosering die de minste pijn geeft en de minste

  bijwerkingen. Indien U bijwerkingen ervaart die hinderlijk zijn, ga dan een stapje lager in de dosering (bijvoorbeeld van 3dd1

  naar 2dd1) en probeer de dosering enkele dagen later nog eens te verhogen bij onvoldoende pijnstilling. Er treedt namelijk

  vaak gewenning op voor bijwerkingen zoals misselijkheid en sufheid. De eerste dagen kan U misselijkheid ervaren die

  tijdelijk is en kan worden bestreden met haloperidol 1 mg 3 dd 1. Ook kan er sufheid optreden die geleidelijk na de eerste

  week verminderd. Rijdt daarom de eerste week en tijdens het ophogen van de medicatie geen auto. Obstipatie (harde

  ontlasting) kan worden bestreden met Movicolon sachets. Neem hiervan zoveel dat u gemakkelijk zonder hard te persen

  naar toilet kunt.


Alternatieven:

• Durogesic pleisters na 72 uur verwisselen met haldol 1 mg 3 dd 1 ter preventie van misselijkheid.

• Butrans pleisters na een week verwisselen

  1. Epidurale zenuwwortelblokkade: indien U onvoldoende pijnstilling ondervindt met de medicatie zoals hierboven is uitgelegd

  kunt u kiezen voor een pijnstillende injectie in de rug die rond de geprikkelde zenuw wordt ingespoten. In deze injectie zit een

  verdovingsmiddel dat na enkele minuten gaat werken zodat U direct al weet of de pijnlijke zenuw is verdoofd. Deze werking

  kan enkele dagen aanhouden. Daarbij wordt tegelijkertijd een hoge dosering van het corticosteroid kenakort ingespoten. Dit

  gaat na enkele dagen werken en het effect houdt ongeveer 6 weken aan. Deze behandeling kan nog eenmaal herhaald

  worden.

Laxeren: Movicolon sach 2dd1: oxycontin zal bij hogere doseringen leiden tot obstipatie. Dit kunt u het beste voorkomen

door direct te beginnen met een laxeren.

medicatie tegen misselijkheid en hallucinaties: haloperidol 1 mg 3dd1. Haloperidol wordt ook gebruikt tegen andere

aandoeningen, maar is goed werkzaam tegen misselijkheid (en hallucinaties) die veroorzaakt wordt door oxycontin.

Direct contact opnemen bij: problemen met het ophouden van ontlasting en urine. Toenemende verlammingsverschijnselen in het been. U kunt contact leggen via het MECK tel. 040 230 6850. De neuroloog zal dan gewaarschuwd worden en telefonisch contact opnemen. 's avonds en in het weekend kunt u contact opnemen met de dienstdoende huisartsenpost die telefonisch kan overleggen met de neuroloog voor een goed advies.


Er zijn twee soorten operatie-indicaties:

Absolute operatie-indicatie. Hiermee wordt bedoeld dat er ernstige of snel opgetreden uitvalsverschijnselen zijn van de zenuw of een groep zenuwen. Bijvoorbeeld bij ernstige verlammingsverschijnselen van spiergroepen van de benen, of bij verlies van controle over de urineblaas, dit laatste ten gevolge van beknelling van de cauda.

Relatieve operatie-indicatie. Dat is het geval als de patiënt zo veel last heeft van pijn, dat hij/zij hierdoor niet meer goed kan functioneren. Het (subjectieve) klachtenpatroon geeft dan de doorslag, omdat het de patiënt zelf is die aan geeft "dat het zo niet verder kan". In de meerderheid van de gevallen waarin wordt overgegaan tot operatie van een hernia gaat het om patiënten die kampen met aanhoudende en/of onverdraaglijke pijn in het been.

Wij zullen ons best doen om in eerste instantie voldoende pijnstilling te verkrijgen met de hiertoe toegankelijke middelen zoals medicatie, houding- en bewegingsadviezen en eventueel een lokale epidurale injectie. Voor nadere informatie over deze injectie is in het Behandel Centrum Neurologie een aparte folder verkrijgbaar. Indien dit toch onvoldoende blijkt zal de neuroloog in overleg met u kiezen voor een hernia-operatie. Bij het bovenbeschreven beleid zal slechts bij een op de 20 patiënten een 'hernia'-operatie noodzakelijk zijn. Het Behandel Centrum Neurologie heeft goede contacten met de neurochirurg S. Rooker die werkzaam is in kliniek Via Sana te Mill, de neurochirurg Dekkers, werkzaam is het Sint Elisabeth ziekenhuis te Turnhout waar de wachttijden zeer kort zijn. Bij moeilijkere ingrepen zal vaak gekozen voor verwijzing naar het neurochirurgisch centrum in Tilburg.


© Neurologen van het Behandel Centrum NeurologieTerug naar rugpoli & HNP

 

Linker zijaanzicht van de wervelkolom met de buikzijde onderaan. Een hernia van de tussenwervelschijf L4/5 verdrukt en knikt de linker wortel L5, wat de pijn veroorzaakt in het gebied van het linker been dat wordt verzorgd door L5.