https://www.independer.nl/ziekenhuis/regio/brabant-zuidoost/veldhoven/behandel-centrum-neurologie.aspx https://www.independer.nl/ziekenhuis/regio/brabant-zuidoost/veldhoven/behandel-centrum-neurologie.aspx
 https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/overige-kliniek-behandel-centrum-neurologie-veldhoven-3033956 https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/overige-kliniek-behandel-centrum-neurologie-veldhoven-3033956

Beoordeel ons op:

 

Keuring door de neuroloog


Wat kunt u van de CBR keuring verwachten?

De keuring zal 35 minuten of langer in beslag nemen. De neuroloog dr. P. Dellemijn zal u vragen naar uw legitimatie en medicijnlijst van de apotheek. Vervolgens zult u gevraagd worden een medische machtiging in te vullen waardoor u de neuroloog machtigt de keuring in te zenden naar het CBR. Hiermee doet u afstand van uw blokkeringsrecht.


U heeft het recht het keuringsrapport te blokkeren. Dit houdt in dat u de neuroloog geen toestemming geeft de keuring te verzenden naar het CBR. De neuroloog zal het CBR dan berichten dat de keuring is geblokkeerd. Dit heeft dan uiteraard wel consequenties voor u. Iemand krijgt na blokkering een jaar geen verklaring van geschiktheid. Alleen als iemand een geldig rijbewijs heeft (dus bij een tussentijdse melding) zou het kunnen zijn dat er een vordering gestart moet worden. Gedurende de looptijd van deze procedure is uw rijbewijs ongeldig, hetgeen weer consequenties kan hebben voor de dekking van uw verzekering.

Indien u niet verschijnt bij het onderzoek van de vorderingsprocedure blijft uw rijbewijs ongeldig.


De neuroloog zal hierna beginnen met het overnemen van de gegevens van de arts uit uw Eigen Verklaring. Hierna zal een gesprek plaatsvinden over uw huidige klachten en klachten in het verleden. Vervolgens zal de neuroloog uw hersenfuncties testen door enkele testen af te nemen die relevant zijn voor de vraagstelling. Tot slot volgt het onderzoek van uw hart, bloeddruk en neurologisch onderzoek van uw extremiteiten. Hiervoor zal gevraagd worden dat u zich gedeeltelijk ontkleedt waarbij u de armen en benen dient te ontbloten van kledingstukken. Hierna is de keuring afgelopen. De keuring kan per pinpas worden afgerekend met de neuroloog.


De kosten van de keuring zijn afhankelijk van de duur van de keuring. Een keuring (Eigen Verklaring procedure) duurt bij ons 35 minuten of langer. Dit betekent volgens de NZA-regelgeving een basistarief zorgactiviteit code 119027 plus 2 toeslagen directe tijd zorgactiviteitcode 119029. Voor het opmaken van het rapport, beantwoorden van uw schriftelijke vragen van de medisch adviseur van het CBR, opvragen en bestuderen van aanvullende informatie, bestuderen van nieuwe regelgeving en andere werkzaamheden die voor keuringen wenselijk zijn, worden maximaal 2 toeslagen indirecte tijd in rekening gebracht.


Voor de regelgeving van de kosten voor een rijbewijskeuring bij een neuroloog verwijzen wij u naar de factsheet van de NZA.

Het keuringsrapport zal binnen twee dagen na de keuring worden verzonden naar het CBR. U ontvangt binnen 4 weken bericht van het CBR.

Indien u niet tevreden bent over de bejegening of kwaliteit van keuring kunt u een klacht indienen bij Expertise Centrum Neurologie, Provincialeweg 44 5503 HG Veldhoven. Wij zullen dan onze klachtenfunctionaris vragen met u in overleg te treden over afhandeling van de klacht.


Indien u niet tevreden bent met de uitslag van de keuring of de procedure bij het CBR verzoeken wij u zich te wenden tot het CBR. Soms kunt u dan een herkeuring aanvragen, bezwaar maken of een klacht indienen.

Telefoonnummer CBR keuringen 040-2306853

Wat dient u mee te nemen naar de keuring?


  een geldig legitimatiebewijs, zoals uw paspoort, identiteitskaart of geldig rijbewijs


  een actuele medicatielijst van uw apotheek waarop vermeld staat de medicatie die u nu inneemt


  uw (lees)bril


  De keuring dient  ter plaatse te worden afgerekend, bij voorkeur met pinpas